Any Help Matters         Foundation Visie Welkom Missie Visie Beleid Contact
Onze visie is gebaseerd op het eenvoudige principe dat hulp bieden vergemakkelijkt wordt wanneer deze goed benoemd en in samenspraak met betrokkenen uitgevoerd wordt. Kleinschalige projecten die gericht zijn op verandering aanbrengen in een situatie van uitzichtloosheid naar een situatie met perspectief en daarbij rekening houden met de zelfredzaamheid van  betrokkenen heeft onze aandacht.
Visie