Any Help Matters         Foundation Missie Welkom Missie Visie Beleid Contact
Onze Missie is kleinschalige projecten ondersteunen in binnen- en buitenland met actieve hulp en financiële middelen. Projecten zijn gericht op individuen en groepen van mensen; met name jongeren hebben onze bijzondere aandacht. Wij vinden het belangrijk dat zij geholpen kunnen worden, teneinde hen in staat te stellen een betere toekomst op te bouwen.
Missie