Any Help Matters         Foundation Beleid Welkom Missie Visie Beleid Contact
Ons beleid is gericht op het doen slagen van de missie en de visie van de stichting. AHM beperkt zich tot kleinschalige projecten.  We willen niet pretenderen de rol van overheid of zorginstanties over te kunnen nemen. Met het werk van AHM gaat het ons om diegene die het gevoel hebben “buiten de boot te vallen”. Wanneer een oplossing geboden kan worden met voorzieningen van de overheid zal AHM de hulpbehoevende(n) informeren en begeleiden in die mogelijkheden.
Beleid